Riadenie rizika

Risk je niekedy zisk. Neplatí to ale vždy Risk môže byť tiež veľká strata. Sme tu pre Vás, aby ste zvládli efektívne riadiť riziko.

Upozornenie na riziká

Než sa pustíte do skutočného obchodovania, odporúčame aby ste dôkladne zvážili Vaše finančné rozhodnutia. Zabránite tak prípadným dtratám.

Názory na webe Škola Obchodovania

Akékoľvek názory, správy, prieskumy, analýzy, ceny alebo iné informácie uvedené na tomto webe sú poskytované ako všeobecný komentár a nepredstavujú investičné rady. Škola Obchodovania neprijíma zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, okrem iného za akúkoľvek stratu zisku, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo z použitia alebo spoliehania sa na tieto informácie.

Presnosť informácií

Obsah tohto webu sa môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a je poskytovaný len za účelom pomôcť obchodníkom pri nezávislých investičných rozhodnutiach. Škola Obchodovania prijala primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti informácií na webových stránkach. Nezaručuje presnosť a neprijíma zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo z obsahu alebo z dôvodu Vašej neprístupnosti webu, alebo za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie prenosu, prijatie oznámení zaslaných prostredníctvom tejto stránky.

Distribúcia

Táto stránka nie je určená na distribúciu ani použitie žiadnu osobou v žiadnej krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Žiadna zo služieb alebo investícií uvedených na tomto webe nie je k dispozícii osobám s bydliskom v krajine, kde by poskytovanie týchto služieb alebo investícií bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Je zodpovednosťou návštevníkov tohto webu zistiť podmienky a dodržiavať všetky miestne zákony alebo predpisy, ktorým podliehajú.

Odkazy tretích strán

Pre vaše pohodlie sú poskytované odkazy na stránky tretích strán. Takéto stránky nemáme pod kontrolou a nemusia sa riadiť rovnakými štandardmi ochrany osobných údajov, zabezpečenia alebo prístupnosti ako naše. Škola Obchodovania nepodporuje ani nezaručuje ponuky poskytovateľov tretích strán, Škola Obchodovania nie je zodpovedná za bezpečnosť, obsah alebo dostupnosť webov tretích strán, ich partnerov alebo inzerentov.

Nadchádzajúci webinár:

Aký vplyv budú mať voľby v USA na akciové trhy? 📈

Dátum: 5. 6. 2024

Čas: 18:00